როგორ დავამტკიცოთ წრის ფართობი გრაფიკის ფურცლის გამოყენებით

გრაფიკის ქაღალდზე დახაზეთ წრე ერთი ინჩიანი რადიუსით. მთლიანი გრაფიკის კვადრატების რაოდენობის დათვლა წრეში. გავამრავლოთ ეს რიცხვი თითოეული კვადრატის ზომაზე. ნაწილობრივი კვადრატების რაოდენობის დათვლა და ნაწილობრივი კვადრატების რაოდენობის გამრავლება თითოეული კვადრატის ზომაზე და ამ რიცხვის გაყოფა 2-ზე. ორივე გამოთვლით მიღებული ციფრების დამატება მოგცემთ წრის სავარაუდო ფართობს. 1 ინჩიანი რადიუსის მქონე წრეს აქვს ფართობი დაახლოებით 3,14 კვადრატული ინჩი.

გაორმაგეთ რადიუსი, ამჯერად დახაზეთ წრე 2 ინჩიანი რადიუსით. ამ წრის ფართობი დაახლოებით 12,5 კვადრატული ინჩია. კვლავ გაორმაგეთ რადიუსი, 4 ინჩიანი რადიუსის წრე დახატეთ. ამ წრის ფართობი დაახლოებით 50,25 კვადრატული ინჩია. რადიუსის გაორმაგება წრის ფართობს ოთხჯერ ზრდის.

უდიდესი წრის ფართობი დაყავით ყველაზე მცირე წრის ფართობზე: 50,25 / 3.14 = 16. ამ წრის რადიუსი იყო 4, ხოლო 16 არის 4-ის კვადრატი. შუა წრის ფართობი დაყავით ყველაზე მცირე წრის ფართობზე: 12.5 / 3.14 = 4. ამ წრის რადიუსი იყო 2, ხოლო 4 არის 2-ის კვადრატი.

განათავსეთ ეს ფორმულა სხვა გზით. წრის ფართობი 1 რადიუსით გამრავლებული ნებისმიერი რადიუსის კვადრატის მიმართ იძლევა ამ რადიუსის წრის ფართობს. წრის ფართობი 1 რადიუსით არის მუდმივი და მას მიენიჭა pi. ამრიგად, ჩვენ გვაქვს წრის ფართობის ფორმულა: pi გამრავლებული რადიუსი კვადრატში.

instagram story viewer

Ramona French ფლობდა მასაჟის სკოლას და ასწავლიდა მასაჟს 28 წლის განმავლობაში. ამ დროს მან დაწერა სახელმძღვანელოები შვედეთის, აკუპრესურის, ღრმა ქსოვილების და ლიმფური დრენაჟის მასაჟის შესახებ. იგი არის ავტორების "შესავალი ლიმფური დრენაჟის მასაჟი" და "Milady's Guide to Lymph Drainage. მასაჟი. "მისი წიგნი," ლიმფური დრენაჟის მასაჟის სრული სახელმძღვანელო ", გამოცემული Milady, გამოვიდა 2011 წლის ოქტომბერი.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer