როგორ გამოვთვალოთ სიგმას მნიშვნელობა

დაამატეთ მონაცემთა ნაკრები და დაყავით სიმრავლეთა რიცხვში სიმრავლის დასადგენად. მაგალითად, გაითვალისწინეთ შემდეგი მნიშვნელობები: 10, 12, 8, 9, 6. დაამატეთ ისინი, რომ მიიღოთ ჯამში 45. 45-ზე გაყოფა 5-ზე, რომ მიიღოთ საშუალო 9.

თითოეულ ინდივიდუალურ მნიშვნელობას გამოაკელით. ამ მაგალითში თქვენ შეასრულებდით შემდეგ ოპერაციებს: 10 - 9 = 1 12 - 9 = 3 8 - 9 = -1 9 - 9 = 0 6 - 9 = -3

თითოეულ პასუხს მოედანზე ორი ნაბიჯიდან.

დაამატეთ თქვენი პასუხები მესამე ეტაპიდან. ამ მაგალითისთვის დაამატეთ 1, 9, 1, 0 და 9, რომ მიიღოთ ჯამში 20.

გამოაკელი ნიმუშის ზომა. ნიმუშის ზომა აქ არის 5, ასე რომ 5 - 1 = 4.

დაიყოს ჯამი მეოთხე ეტაპიდან შენი პასუხით მე -5 ნაბიჯზე. ამიტომ, თქვენ 20-ს გაყოფთ 4-ზე და მიიღებთ 5-ს.

აიღეთ თქვენი პასუხის კვადრატული ფესვი მეექვსე ნაბიჯიდან, რომ იპოვოთ სიგმას მნიშვნელობა ან სტანდარტული გადახრა. ამ მაგალითისთვის, თქვენ მიიღებთ კვადრატულ ფესვს 5 და იპოვნეთ სიგმის მნიშვნელობა 2.236.

შარლოტა ჯონსონი არის მუსიკოსი, პედაგოგი და მწერალი, მაგისტრის დიპლომით განათლებაში. მან მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა საიტებში, სპეციალობით ჯანმრთელობის, განათლების, ხელოვნების, სახლისა და ბაღის, ცხოველებისა და აღზრდის საკითხებში.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer