რა არის მცენარეთა ნაწილების ფუნქციები ბავშვებისთვის?

მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ხედავს, რომ ხეები და შარვლები იზრდება, როგორ ხდება ეს პროცესი, აშკარა არ არის. მცენარეებს აქვთ ნაწილები, რომლებიც ხელს უწყობენ მათ სიცოცხლესა და ზრდას. Biology4Kids– ის თანახმად, მცენარეთა უმეტესობა მონაწილეობს ფოტოსინთეზში - „ეს პროცესი საშუალებას აძლევს მცენარეებს ენერგია აიღონ მზიდან და შექმნან შაქრები“.

Ფესვები

მცენარის ფესვები იზრდება მიწაში და პასუხისმგებელია მცენარის როგორც წყლის, ასევე მინერალების მოზიდვაზე. ისინი აფართოებენ მიწას წყლის შთანთქმის ზედაპირის გასაზრდელად. ისინი ასევე უბიძგებენ მცენარეს მიწაში სტაბილურობისთვის.

ღეროვანი

მცენარის ფუძე მცენარის საშუალებით ფოთლებამდე აღწევს საკვებ ნივთიერებებსა და მინერალებს. ფოთლები არის ფოტოსინთეზის ადგილი. ფოტოსინთეზის შემდეგ, ღერო პასუხისმგებელია დანარჩენი მცენარის საშუალებით საკვების გადატანაზე. ღეროები იზრდება ზემოთ, რაც საშუალებას აძლევს მცენარის ბოლოში მყოფ ფოთლებს მზის შუქს მიაღწიონ საკვების წარმოებისთვის.

ფოთოლი

ფოთოლი პასუხისმგებელია მზის შუქის დაჭერაზე და საშუალებას აძლევს როგორც ჰაერს, ასევე წყალს მცენარეში. ფოთლები შეიძლება იყოს მარტივი, ერთი ფოთოლი მცენარეთან დაკავშირებული, ან ნაერთი, სადაც ფოთოლი ერთ ფოთოლს უკავშირდება, მაგრამ მასზე უამრავი ბროშურაა. ფოთლებს შიგნით აქვთ ვენები, რომ საკვები ნივთიერებები და წყალი გადავიდეს.

instagram story viewer

ყვავილები

ყვავილები მცენარის ის ნაწილია, რომელიც პასუხისმგებელია საკვების დამზადებაზე. ყვავილს აქვს ორივე ქალის, სახელწოდებით pistil და მამაკაცის ნაწილები, სახელწოდებით staemens. ისინი ერთად მუშაობენ მცენარის განაყოფიერებასა და თესლის წარმოებაში. ყვავილის ფურცლები მცენარეში იზიდავს სხვა მწერებს, როგორიცაა პეპლები და ფუტკრები, მათი განაყოფიერების მიზნით.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer