ნიადაგის დაბინძურების გავლენა გარემოზე

ნიადაგის დაბინძურების მრავალი პოტენციური მიზეზი არსებობს. სამრეწველო ქიმიკატები, ტყვიით დაბინძურება, რადიოაქტიური ლითონები, მიწისქვეშა საწვავის ავზების გაჟონვა, არასწორი განადგურება საშიში მასალების, სასოფლო-სამეურნეო ქიმიკატების, მარილების, კანალიზაციის, ეს ყველაფერი თანამედროვე ნიადაგის მიზეზებს შორისაა დაბინძურება. ეს შეიძლება გამოიწვიოს ბუნებრივი წყაროებმაც კი. მიწის დაბინძურების ზემოქმედება იცვლება ნიადაგის დაბინძურების კონკრეტული ტიპებიდან გამომდინარე, რადგან თითოეული მათგანი იწვევს გარემოზე მავნე ზემოქმედების მრავალფეროვნებას. თუ თქვენ სახლის ყიდვას აპირებთ, გადაამოწმეთ ნიადაგი, რომ დარწმუნდეთ, რომ ამ მიწაზე პრობლემები არ არსებობს.

სოფლის მეურნეობის ინტერესებით ნიადაგს დამატებული საკვები ნივთიერებები მოსავლიანობის გაზრდის მიზნით წარმოადგენს ნიადაგის დაბინძურების ერთ-ერთ უდიდეს წყაროს. წვიმამ შეიძლება ამ საკვებ ნივთიერებებს ნიადაგიდან ტბებსა და აუზებში გადაბანოს. იქ ისინი ხელს უწყობენ წყალმცენარეებისა და სხვა მავნე მცენარეების ზრდას. ისინი ზრდის მიკრობების დონეს და ამცირებენ წყლის მთელი სხეულის ჟანგბადის შემცველობას. ხმელეთზე სასუქების საფუძველზე ნიადაგის დაბინძურება იწვევს მრავალფეროვან პრობლემას მოწამვლის გამო, როგორიცაა:

instagram story viewer

ნიადაგის დამლაშება არის დაბინძურების საერთო პრობლემა, რომელიც გამოწვეულია მშრალ და ნახევრად მშრალ კლიმატურ პირობებში მორწყვით. ეს სარწყავი იწვევს მარილების დაგროვებას ნიადაგში. ეს საბოლოოდ ქმნის ნიადაგს, რომ ვერ შეძლოს კულტურების უმეტესობის მოყვანა. მარილების ამოღება ძალზე ძნელია ნიადაგიდან, ამიტომ ეს საზიანო პრობლემაა.

ნიადაგის დამაბინძურებლები საბოლოოდ იღვრებიან ნიადაგში და მიწისქვეშა წყლებში. ეს აბინძურებს წყლის ადგილობრივ წყაროებს, მათ შორის ჭაბურღილებსა და წყაროებს, რის გამოც წყალი საშიშია სასმელად, ადგილობრივი ველური ბუნებისა და მცენარეებისთვის.

რადიოაქტიური მძიმე მეტალები, როგორიცაა ურანი, რადიუმი და პლუტონიუმი, ზოგან აბინძურებს ნიადაგს ბუნებრივად ან ადამიანის საქმიანობის გამო. სხვა მძიმე მეტალები, როგორიცაა ტყვია, ვერცხლისწყალი, დარიშხანი და ქრომი, მოიპოვება სახიფათო კონცენტრაცია ნიადაგში სამთო საქმიანობის, სამრეწველო საქმიანობისა და ავტომობილების გამოყენების შედეგად. ნიადაგში ამ ლითონებმა შეიძლება გამოიწვიოს მცენარეთა ნაყოფიერების პრობლემები და მრავალი მათგანი, მაგალითად, ტყვია და დარიშხანი, შხამიანია ცხოველებისა და ადამიანებისთვის. რადიოაქტიური ლითონები ასევე აზიანებს ცხოველებისა და ადამიანების ქრომოსომებს, რაც იწვევს მუტაციებს, კიბოს განვითარებას და სხვა მრავალ პრობლემას.

პესტიციდები იწვევს ნიადაგის დაბინძურებას. მათ შეუძლიათ მცენარეების მოწამვლა. პესტიციდებით გამოწვეული ნიადაგის დაბინძურებამ ასევე შეიძლება შეამციროს ნიადაგის ნაყოფიერება, რაც ნაკლებად შეძლებს მცენარის სიცოცხლის შენარჩუნებას. მათ ასევე შეუძლიათ ტოქსიკური რეაქციები გამოიწვიოს ადამიანებსა და ცხოველებში.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer