როგორ მოქმედებს სიმაღლე მცენარეულ საფარზე?

სიმაღლე დიდ როლს ასრულებს მცენარეთა ჯანმრთელობასა და ზრდაში. სიმაღლემ შეიძლება გავლენა მოახდინოს მზის სინათლის ტიპსა და რაოდენობაზე, რაც მცენარეებს იღებენ, წყლის რაოდენობაზე, რომელსაც მცენარეები ითვისებენ და ნიადაგზე არსებულ საკვებ ნივთიერებებს. შედეგად, გარკვეული მცენარეები ძალიან კარგად იზრდება მაღალ სიმაღლეებზე, ზოგიერთს მხოლოდ შუა ან ქვედა სიმაღლეზე შეუძლია.

მზის შუქი

ჩვეულებრივ, მაღალ სიმაღლეზე მყოფი მცენარეები უფრო მეტ მზის სხივებს იღებენ, ვიდრე დაბალი სიმაღლის მცენარეები. გარდა ამისა, ეს მცენარეები იღებენ მზის სპეციალურ ტიპს, რომელსაც აქვს მოკლე ტალღის გამოსხივება. ვინაიდან ეს უპირატესობას ანიჭებს მაღალი დონის მცენარეებს, რადგან ისინი უფრო მეტ მზეს იღებენ მათ უნდა გაიზარდონ, მას ასევე შეუძლია დააზიანოს მცენარეები, თუ მოკლე ტალღის გამოსხივება აღემატება გარკვეულ მაჩვენებელს თანხა როგორც წესი, ქვედა სიმაღლის მცენარეები მზის ნაკლებ სინათლეს საჭიროებენ და ისინი უფრო დაცულები არიან მოკლე ტალღის რადიაციული ტალღებისგან, რომლებიც დედამიწის ზედაპირის ქვედა სიმაღლის რეგიონებში არ ჩადის.

წყალი

დაბალ სიმაღლეზე მყოფი მცენარეები უფრო მეტად განიცდიან გვალვას, შედარებით მაღალი დონის მცენარეებთან შედარებით. მაღალი დონის მცენარეები, როგორც წესი, უამრავ ნალექს იღებენ, რომლებიც მთის ქვემოთ ჩამოედინება ნაკადების ან მდინარეების სახით. ამასთან, ბოლოდროინდელმა კლიმატურმა ცვლილებამ გამოშრა მრავალი ნაკადი და ბევრი წყლის დაშლა გამოიწვია, ნაცვლად მთის წვერზე ჩამოსვლისა. მაგალითად, 2010 წელს UC დევისის მკვლევარებმა დაადგინეს, რომ ორეგონის სისკიის მთების ძირში მცენარეები იყო მკვეთრად დაზარალდა კლიმატის ბოლოდროინდელი ცვლილება, რამაც შეამცირა წყლის რაოდენობა დაბალი სიმაღლისთვის მცენარეები.

instagram story viewer

საკვები ნივთიერებები

ნიადაგის საკვებ ნივთიერებებზე გავლენას ახდენს როგორც სიმაღლე, ასევე ადგილმდებარეობა. მაგალითად, ლას – ვეგასის ნევადას უნივერსიტეტში ჩატარებულმა ბოლო კვლევამ, მკვლევარებმა გაანალიზეს წყალი და მარილი ნიადაგის შემცველობა სხვადასხვა სიმაღლეზე, რათა შეისწავლოთ ბუჩქები და პატარა მცენარეები მოხავეში Უდაბნო. მათი დასკვნები მიუთითებს, რომ სიმაღლის მცირედი ცვლილებაც კი მნიშვნელოვან განსხვავებებს გამოიწვევს რეგიონში მცენარეული საფარის სახეობებსა და ჯანმრთელობაში.

კლიმატი

კლიმატი დიდ როლს ასრულებს იმაში, თუ რა სახის მცენარეულობა შეიძლება გაიზარდოს გარკვეულ არეალში. უფრო მაღალ სიმაღლეებზე ქარი და სიცივე მცენარეულობის განვითარების დიდ ფაქტორად იქცევა. შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი ასახავს მაღალი დონის კონკრეტულ ზონებს, სადაც მცენარეთა სიცოცხლე უძლებს უკიდურესად დაბალ ტემპერატურას. ამ ადგილებში არსებულ მცენარეებს მთელი დღის განმავლობაში უძლებს როგორც გაყინვის ტემპერატურას, ასევე მზის უამრავ პირდაპირ მზის სხივსაც.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer