წვიმის წყლის ეფექტები

წყალი დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული რესურსია. წვიმის წყალი ავსებს წყალსაცავებს, რომლებიც სასმელ წყალს ამარაგებს, თევზის საცხოვრებლად ჰაბიტატს ქმნის და ნიადაგს საზრდოობს მცენარეულობისთვის საჭირო წყლით. ამასთან, წვიმის წყალმა შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს დედამიწაზე, როდესაც ის იწვევს ეროზიას ან როდესაც მას აქვს მაღალი pH.

მჟავე წვიმა

მჟავე წვიმა გავლენას ახდენს წყლის სხეულის მთლიან pH დონეზე. ამან შეიძლება შეცვალოს წყალში მცხოვრები ეკოსისტემა: მჟავე წყლებმა შეიძლება მოკლას ცალკეული თევზები და შეამცირონ ბიომრავალფეროვნება წყლებში. მას ასევე შეუძლია მოკლას მცენარეები, რომლებიც მგრძნობიარენი არიან pH მაღალი დონის მიმართ და აღმოფხვრას საკვების წყაროები. აზოტის გაზრდილი არსებობა მჟავე წვიმაში, გარემოს დაცვის სააგენტოს მონაცემებით, ასევე შეიძლება გამოიწვიოს ტოქსიკური წყალმცენარეების მომატება, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს მოლუსკის მოხმარების უსაფრთხოებაზე ადამიანები.

წვიმის წყლის მოხმარება

მონაშის უნივერსიტეტის მედიცინის, საექთნო და ჯანმრთელობის მეცნიერებათა დეპარტამენტის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ დაუმუშავებელი წვიმის წყლის დალევა არ წარმოადგენს დაავადების გაზრდის რისკს. კვლევა ორ ჯგუფს მოჰყვა, მათ, ვინც სვამდნენ გამწმენდ წყალს და მათ, ვინც არაჯანსაღ წვიმის წყალს სვამდნენ. კვლევის თანახმად, წვიმის წყლის დალევა ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს და შეიძლება გამოსავალი იყოს, თუ წყალი მწირი გახდება. ამან ასევე შეიძლება შეამციროს ხალხის მოთხოვნა ჩამოსასხმელი წყალი, რამაც გამოიწვია ნარჩენების გადაყრა ნაგავსაყრელზე.

instagram story viewer

Ეროზია

როდესაც ნიადაგი ერთი ადგილიდან მეორეზე გადადის, მას ეროზიას უწოდებენ. წვიმის წყლის ზემოქმედებამ ზედაპირზე შეიძლება გამოიწვიოს ნიადაგის ეროზია. ეროზია შეშფოთებას იწვევს ფერმერებისთვის, რადგან მათი ღირებული, საკვები ნივთიერებებით მდიდარი ნიადაგი შეიძლება ჩამოიბანოს წვიმის წყლისგან. მას ასევე შეუძლია შეასუსტოს სტრუქტურები, როგორიცაა ხიდები ან გზები. მცენარეულობამ შეიძლება შეამციროს ნიადაგის რაოდენობა, რომელიც ეროზიდება წვიმის დროს.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer