როგორ გამოვთვალოთ ინერციის მომენტი

ფიზიკაში, ნივთიერების რაოდენობა, რომელსაც ობიექტი ფლობს, აისახება მის მასაზე, რაც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მის წინააღმდეგობას მოძრაობის ცვლილებების მიმართ - ან ინერციის მიმართ. იმ საგნებისთვის, რომლებიც ბრუნავს ან ტრიალებს, სურათი უფრო რთულდება; მასის ნაცვლად, ფიზიკოსები საუბრობენ ობიექტის ინერციის მომენტზე. ობიექტის ფორმა მკვეთრად მოქმედებს ინერციის მომენტზე, ისევე როგორც ბრუნვის ცენტრის ადგილმდებარეობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ინერციის მომენტის გაანგარიშება შეიძლება ძალიან რთული იყოს, ისეთი ფორმები, როგორიცაა სფეროები, წნელები და დისკები, მნიშვნელოვნად ამარტივებს მათემატიკას.

გაზომეთ სფეროს რადიუსი ცენტრიდან კიდისკენ სანტიმეტრებში; შეიყვანეთ ეს ციფრი კალკულატორში. მოედანზე დააჭირეთ ღილაკს "x ^ 2" ღილაკზე დაჭერით ან ფიგურა თავის თავზე გამრავლებით. მაგალითად, 5,000 გრ წონის სფერო იატაკზე გადადის. მისი რადიუსია 10 სმ. ათი კვადრატი არის 100.

წინა შედეგი გავამრავლოთ მასაზე, შემდეგ გავამრავლოთ 2-ზე. მაგალითში, 100 ჯერ 5000 არის 500 000, ხოლო 500 000 ჯერ 2 არის 1 000 000.

გაყოფილი 5-ზე, ინერციის მომენტის მიცემა. მაგალითის გაგრძელება, 1,000,000 / 5 უდრის 200,000. ერთეულები გრამია სანტიმეტრზე კვადრატში.

instagram story viewer

გაზომეთ სფეროს რადიუსი ცენტრიდან კიდისკენ სანტიმეტრებში; შეიყვანეთ ეს ციფრი კალკულატორში. მოედანზე დააჭირეთ ღილაკს "x ^ 2" ღილაკზე დაჭერით ან ფიგურა თავის თავზე გამრავლებით. მაგალითად, 200 გრ წონის კალათბურთი იატაკზე გადადის. მისი რადიუსია 10 სმ. ათი კვადრატი არის 100.

წინა შედეგი გავამრავლოთ მასაზე, შემდეგ გავამრავლოთ 2-ზე. მაგალითში, 100 ჯერ 200 არის 20 000, ხოლო 20 000 ჯერ 2 არის 40 000.

გაყოფილი 3-ზე, ინერციის მომენტის მიცემა. მაგალითის გაგრძელებით, 40,000 / 3 ტოლია 13,333,33. ერთეულები გრამია სანტიმეტრზე კვადრატში.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer