Kako pronaći uređeni par iz jednadžbe

Jednadžbe izražavaju veze između varijabli i konstanti. Rješenja jednadžbi s dvije varijable sastoje se od dvije vrijednosti, poznate kao uređeni parovi i zapisane kao (a, b) gdje su "a" i "b" konstante stvarnog broja. Jednadžba može imati beskonačan broj uređenih parova koji izvornu jednadžbu čine istinitom. Poredani parovi korisni su za crtanje grafa jednadžbe.

Prepiši jednadžbu u smislu jedne od varijabli. Imajte na umu da pojmovi mijenjaju znakove kada se premještaju s jedne strane jednadžbe na drugu. Na primjer, prepišite y - x ^ 2 + 2x = 5 kao y = x ^ 2 - 2x + 5.

Konstruirajte tablicu od dva stupca, koja se naziva i T-tablica, za poredane parove. Označite stupce "x" i "y" za dvije varijable. Napišite pozitivne i negativne vrijednosti za "x" i riješite za odgovarajuće vrijednosti "y". U primjeru upotrijebite vrijednosti -1, 0 i 1 za "x" za pokretanje tablice. Odgovarajuće y vrijednosti su y = (-1) ^ 2 - 2 (-1) + 5 = 8, y = 0 - 0 + 5 = 5 i y = (1) ^ 2 - 2 (1) + 5 = 4. Dakle, prva tri uređena rješenja u paru su (-1, 8), (0, 5) i (1, 4). Možete nacrtati ovih prvih nekoliko točaka da biste dobili preliminarnu ideju o obliku krivulje.

instagram story viewer

Pronađite uređeni par za sustav jednadžbi. Jednostavan način rješavanja sustava s dvije jednadžbe jest pokušaj eliminiranja jednog od varijabilnih pojmova, dodavanje dviju jednadžbi i rješavanje za obje varijable. Na primjer, ako imate dvije jednadžbe, 2x + 3y = 5 i x - y = 5, pomnožite drugu jednadžbu s -2 da biste dobili -2x + 2y = -10. Sada dodajte dvije jednadžbe da biste dobili 2x + 3y - 2x + 2y = 5 - 10, što pojednostavljuje na 5y = -5 ili y = -1. Zamijenite vrijednost "y" u bilo koju od izvornih jednadžbi da biste riješili "x". Dakle, x - (-1) = 5, što pojednostavljuje na x + 1 = 5 ili x = 4. Dakle, uređeni par koji čini obje jednadžbe istinitim je (4, -1). Imajte na umu da svi sustavi jednadžbi ne mogu imati rješenja.

Provjerite zadovoljava li uređeni par jednadžbu. Zamijenite vrijednost x ili y iz uređenog para i provjerite je li zadovoljena jednadžba. U primjeru ispitajte da li uređeni par (2, 1) čini jednadžbu y = x ^ 2 - 2x + 5 istinitom. Zamjenom x = 2 u jednadžbu dobivate y = (2) ^ 2 - 2 (2) + 5 = 4 - 4 + 5. Dakle, uređeni par (2, 1) nije rješenje jednadžbe. Za sustav jednadžbi zamijenite poredani par u svakoj jednadžbi kako biste vidjeli jesu li one istinite.

Teachs.ru
  • Udio
instagram viewer