Vrste električnog zavarivanja

Materijali za zavarivanje učinkovit su način spajanja bez upotrebe okova. MIG zavarivanje, TIG zavarivanje i zavarivanje štapićem tri su vrste elektrolučnog zavarivanja. Lučno zavarivanje odnosi se na zavarivanje koje se postiže strujanjem luka električne struje između elektrode i radnog opterećenja. Većina metoda zavarivanja koristi zaštitni plin za promicanje glatkoće na mjestu zavarivanja i sprječavanje onečišćenja na točka zavara, poboljšati kvalitetu zavara i stabilizirati električni luk pod naponom između elektrode i opterećenje.

MIG zavarivanje

Elektrolučno zavarivanje plinom odnosi se na MIG zavarivanje; to je metoda zavarivanja koja se često koristi pri radu na čeliku. Postupak u osnovi uključuje topljenje metala za punjenje na radnom opterećenju. MIG zavarivanje je relativno čist postupak; za vrijeme zavarivanja stvara se samo malo prskanja. Zavarivači mogu izvoditi dulje zavarivanje bez prekida pomoću ove metode zavarivanja, jer je u procesu potrebno malo pokretanja i zaustavljanja. Tipični zaštitni plin koji se koristi za ovu vrstu zavarivanja je ili argon ili smjesa argona koja sadrži kisik ili ugljični dioksid. Možda su jedine nedostatke povezane s ovom vrstom zavarivanja to što to može biti teško stvorite luk da započnete cijeli postupak, a zavari koji ovaj postupak stvara mogu biti jako oksidirana.

instagram story viewer

TIG zavarivanje

Zavarivanje plinskim volframovim lukom odnosi se na TIG zavarivanje; to je metoda zavarivanja koja se često koristi tijekom rada s legurama magnezija, aluminija, titana, nikla i bakra. TIG zavareni spojevi mogu se izrađivati ​​s ispunom ili bez nje. TIG zavari mogu se stvoriti mnogo manji od MIG zavara, jer je toplina bolje određena u sustavima za zavarivanje TIG. Jedan nedostatak ove vrste zavarivanja u usporedbi s MIG zavarivanjem je taj što TIG zavarivanju treba više vremena nego MIG zavarivanju. Ova vrsta zavarivanja jedna je od najčišćih metoda jer se ne stvara prskanje. Argon sam ili u kombinaciji s helijem ili vodikom često se koristi kao zaštitni plin za ovu vrstu zavarivanja.

Stick zavarivanje

Jedna od prvih dostupnih metoda zavarivanja, zaštićeno zavarivanje metalnim lukom naziva se i zavarivanje štapom. Ova metoda zavarivanja idealna je za upotrebu na mostovima, metalnim radovima, cjevovodima, traktorima i drugim vanjskim zavarivanjima, jer vanjski elementi poput kiše neće ugroziti cjelovitost zavara. Ispravno zavarivanje palicom može biti teško i preporučuje se samo vrlo iskusnim zavarivačima.

Teachs.ru
  • Udio
instagram viewer