Kuinka rakentaa tulvataajuuskäyrä

Tulvataajuuskäyrä on arvokas työkalu ekstrapoloimaan kuinka usein tietyn purkauksen tulva esiintyy. Tulvataajuuskäyrä voidaan muodostaa piirtämällä kaavio vastuuvapauden ja toistumisvälin välillä. Tämä voidaan helposti toteuttaa edellyttäen, että sinulla on tietojoukko vuotuisesta huippupurkauksesta mitattuna useiden vuosien ajan.

Tulvapurkaustietojesi tulisi listata vuosi ja annettu purkautumisnopeus kyseisenä vuonna. Sinun on laskettava kunkin tulvan järjestys. Aloita tilaamalla tietosi tulvan suuruuden mukaan pienimmistä suurimpiin. Numeroi kukin tulva järjestyksessä alkaen pienimmästä tulvasta numerona "1". Tulvan järjestystä merkitään kirjaimella "m". Jos sinulla on 100 vuoden tietueet, lasket tulvatilaukset m = 1, m = 2, m = 3,... m = 100.

Laske toistumisväli, joka on tietueesi kertojen määrä tietyn suuruisen tulvan esiintymisestä. Toistumisvälin kaava on. T = (n + 1) / m missä T = toistumisväli, n = tietueessa olevien vuosien lukumäärä, m = vaiheessa 2 laskettu luku, vuotuisen tulvan purkausjärjestys. Siksi sinun on laskettava toistuvuusväli jokaiselle tietosi vuodelle. Jos sinulla on esimerkiksi 100 vuoden tulvatietueet, tulvat numeroidaan 1: stä 100: een ja lasket 100 toistumisväliä. Kirjoita toistumisväli jokaisen tulvan viereen.

instagram story viewer

Rakenna kaavio puolilogaritmiselle paperille. Toistumisväli menee x-akselille; ja purkaus tapahtuu y-akselilla. Jaa x-akseli seuraavalla asteikolla: 1, 1,5, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 50, 100, 200. Nimeä akselit ja nimeä kuvaajasi "Tulvatiheyskäyrä".

Teachs.ru
  • Jaa
instagram viewer