Chemické vs. Fyzické reakce

Reakce mezi dvěma nebo více molekulami vedou k fyzikálním nebo chemickým změnám. Fyzické změny mění vzhled hmoty a chemické změny mění složení hmoty.

Reakce

Reakce nastane, když interagují dvě nebo více molekul nebo skupin atomů. Výsledek závisí na typu molekuly a na tom, jak interagují. Interakce způsobuje fyzikální nebo chemickou změnu.

Fyzická změna

Pokud dojde k fyzické změně, zůstává dotyčná hmota na své molekulární úrovni stejná. Molekuly se přeskupí, ale vnitřní struktura zůstane neporušená. Může to vypadat jinak, ale má stejný materiál.

Příklad fyzické změny

Změna z vody na led ukazuje příklad fyzické změny. Snížení teploty vody způsobí, že voda zmrzne a získá jiný tvar, ale stále obsahuje vodík a kyslík.

Chemická změna

Chemická změna nastane, když reakce způsobí změnu na molekulární úrovni. Během této reakce se vazby mezi atomy rozpadají nebo se vytvářejí nové. Po reakci se chemické složení hmoty změní a vytvoří se nová látka.

Příklad chemické změny

Rusting ukazuje příklad chemické změny. Ke korozi dochází, když železo (Fe) interaguje s kyslíkem (O). Výsledná rez, neboli oxid železitý, má jiné chemické složení než původní složky.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer