Různé části rtuťového teploměru

Teploměry mají nesčetné využití ve vědě, strojírenství, průmyslu, zdravotnických zařízeních a každodenním životě. Teploměry se dodávají v několika typech, ale rtuťový teploměr ve skle je jedním z nejznámějších. Činnost rtuťového teploměru je snadno pochopitelná, jakmile jsou identifikovány všechny různé části. Hlavními částmi rtuťového teploměru jsou kapilára, baňka, váha a expanzní komora.

Sférická žárovka

Žárovka je nejnižší část teploměru, která má kulovitý tvar. Tato část teploměru slouží jako zásobník k uložení rtuti - stříbřitě zbarveného těžkého kovu na periodické tabulce prvků. Rtuť zůstává v kapalné formě, když je v uzavřené nádobě a udržuje se při pokojové teplotě. Stejně jako jiné kapaliny se kovová rtuť rozpíná v reakci na teplo. Pokud je teplota dostatečně vysoká, rtuť v baňce se posune kapilárou nahoru.

Kapilární trubice

Kapilára rtuťového teploměru je dlouhá válcová trubice, která je připojena k baňce. Jak teplota stoupá, rtuť proudí nahoru do kapiláry. Čím dále se rtuť pohybuje kapilárou, tím vyšší je naměřená teplota. Kapilára končí v části známé jako expanzní komora.

instagram story viewer

Expanzní komora

Expanzní komora rtuťového teploměru se nachází v horní části kapiláry. Funkcí expanzní komory je vytvořit větší objem, kterým se rtuť může naplnit, pokud je překročena maximální teplotní stupnice. Je nežádoucí, aby se rtuť dostala do expanzní komory, protože to znamená, že teploměr již není citlivý na zvýšení teploty.

Měřítko řádků

Měřítko je řada čar, které jsou vyleptány do oblasti po straně kapiláry. Stupnice umožňuje odečet teploty v jednotkách stupňů. Typ jednotky stupně závisí na konkrétním teploměru. Dvě běžně používané teplotní stupnice, jsou stupně Celsia a Fahrenheita, které se nacházejí na každodenních teploměrech. Vědci a inženýři často používají alternativní stupnici, která měří teplotu ve stupních Kelvina.

Bezpečnostní opatření

Pečlivé zacházení s rtuťovým teploměrem je z bezpečnostních důvodů nezbytné. Pokud se teploměr rozlomí, rtuť v baňce se převalí na malé stříbrné kuličky a toxické páry se uvolní do vzduchu. Při vdechování může dojít k poškození lidského nervového systému. Expozice toxinům musí být rychle omezena a minimalizována. Pokud rozbijete rtuťový teploměr, poskytne vám Poison Control Center nebo zdravotnický pracovník pokyny pro správné čištění a likvidaci rtuti ve vaší oblasti. I malé množství rtuti může znečistit vodu a půdu.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer