Jak vypočítat procento jedné hodiny

Lidé obvykle měří krátkou dobu v minutách. Šedesát sekund tvoří minutu, zatímco 60 minut hodinu. Pomocí základního rozdělení můžete minuty převést na procento hodiny. Například 30 minut se rovná 50 procentům hodiny, zatímco 10 minut se rovná přibližně 17 procentům hodiny. Výpočet procenta hodiny vám umožní vyřešit problémy s rychlostí, časem nebo vzdáleností, protože rychlost se obvykle vyjadřuje v mílích za hodinu.

1. Převádění sekund

Převeďte libovolné sekundy na procento minuty dělením 60. Například 14 minut a 45 sekund se rovná 14,75 minut, protože 45/60 se rovná 0,75.

2. Převádění minut

Vydělte počet minut číslem 60, což je počet minut za hodinu. Například převeďte 14,75 minut na procento vydělením 14,75 číslem 60, což se rovná asi 0,246, neboli 24,6 procenta.

3. Převádění hodin

Převod hodin na minuty vynásobením číslem 60. Například 50 procent hodiny se rovná 30 minutám, protože 0,50 * 60 se rovná 30.

Tipy

  • Vyhněte se nejasnostem tím, že při řešení slovních úloh budete vždy označovat jednotky.

instagram story viewer
Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer