Jak ukládat poznámky na TI-83 Plus

Zapamatovat si všechny vzorce a pravidla v pokročilých matematických třídách není snadný úkol, ale je nezbytné, pokud chcete uspět. Pokud máte potíže se vzorci nebo koncepty, poznamenejte si to na kalkulačce TI-83 Plus a uložte si ji na později. Když pomocí kalkulačky děláte domácí úkoly nebo studujete, otevřete si poznámky a rychle si připomeňte informace, aniž byste museli prohledávat učebnici.

Zadejte název vytvářeného programu. Každé písmeno je vytištěno nad klávesou na kalkulačce. Stisknutím příslušného tlačítka zadejte písmeno na obrazovce. Například stiskněte klávesu „Matematika“ a zadejte písmeno „A.“ Stisknutím klávesy „Enter“ odešlete jméno.

Napište poznámky. Ve výchozím nastavení není funkce alfa-zámku povolena. Chcete-li písmeno napsat, musíte stisknout klávesu „Alpha“ a klávesu spojenou s písmenem. Chcete-li zadat dlouhý řetězec písmen, stisknutím klávesy „2nd“ a poté „Alpha“ aktivujte zámek alfa. Nyní, když stisknete klávesu, se místo čísla automaticky zadá písmeno spojené s klávesou.

instagram story viewer
Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer